Struktur Organisasi LPPM
Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

 

Nama                      : Dr. Tri Sunarsih, SST., M.Kes

NPP                        : 2007.13.0012

Jabatan                   : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Email                      : are_she79@yahoo.com

 

Nama                      : Muhammad Habibi, S.Kom., M.Cs.

NPP                        : 2018.13.0108

Jabatan                   : Anggota Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Email                      : muhammadhabibi17@gmail.com

 

Nama                      : Adri Priadana, S.Kom., M.Cs.

NPP                        : 2018.13.0110

Jabatan                   : Ketua PPPM Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi

Email                      : adripriadana3202@gmail.com

 

Nama                      : Deby Zulkarnain Rahadian Syah, S.Kep., Ns., MMR

NPP                        : 2014.13.0068

Jabatan                   : Ketua PPPM Fakultas Kesehatan

Email                      : deby.ayani14@gmail.com